Afscheid nemen

Rouwrituelen
Afscheid nemen van iemand of iets dat belangrijk voor je was.  Een bepaalde periode in je leven goed afsluiten. Verlies is een verandering. 
Met een rouwritueel of een afscheidsceremonie geef je vorm aan deze verandering. Het is de verbinding tussen verleden en toekomst en zet je terug in het nu. 

Ritual coaching rond afscheid
Verlies en rouw om iemand of iets horen bij het leven, vragen om het herstel van de band met hetgeen of diegeen je verloren bent. Toch kunnen ingrijpende verliezen je verhinderen je leven verder te zetten. Rituele rouwbegeleiding gebruikt rituelen en symbolen, maakt rouw en verdriet draaglijker en geeft het verlies een plaats in je leven en in je hart.

Ritual coaching rond verlies
Zit je met verliesvragen of thema's waar je geen antwoord op krijgt?  Als ritual coach volg ik jouw tempo op zoek naar inzicht.  Ik zet je terug in beweging met inzichtsvragen en oefeningen zodat je je leven opnieuw in handen neemt.  We kijken naar je draagkracht en naar talenten die in jou aanwezig zijn én die je helpen antwoord te krijgen op jouw vraagstukken.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.